Ο ρόλος του δασκάλου σε αμφισβήτηση;

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να τραβάτε παίζοντας ένα παιδί από τα χέρια